شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های تمدن نوین اسلامی

دوفصلنامه علمی پژوهش‌های تمدن نوین اسلامی

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است. 

 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می‌کند.

 

********************************

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

 وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: دو فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور

مدت زمان بررسی اولیه: یک هفته

زمان داوری:  سه تا شش ماه

روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

میزان مشابهت: حداکثر 10 درصد بر اساس سامانه سمیم نور 

ایمیل نشریه: isri.tamaddon@gmail.com

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 

 لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنید.

* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 * دوفصلنامه پژوهش ­های تمدن نوین اسلامی قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) را در مقالات درج می­‌نماید. 

* از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

 * به اطلاع می‌رساند شیوه نامه مجله در نرم افزار پژوهیار ثبت شده است و نویسندگان محترم می‌توانند با استفاده از این نرم افزار فرایند استناددهی را انجام دهند. 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پژوهش های تمدن نوین اسلامی، بهار و تابستان 1397، صفحه 9-169 

4. بازخوانی روایات ظهور از منظر نظم تمدنی

صفحه 79-104

مهدی محمدی قناتغستانی


6. نقش نرم‌افزاری ولایت فقیه و فقه حکومتی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

صفحه 131-154

سید احمد خاتمی؛ محمدحسن دهقان؛ رضا مقیسه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی