شماره‌های پیشین نشریه

پژوهش های تمدن نوین اسلامی پژوهش های تمدن نوین اسلامی

دوفصلنامه علمی پژوهش‌های تمدن نوین اسلامی

 

دانلود مقاله از سایت دوفصلنامه رایگان است. 

 

این نشریه سرقت ادبی را بررسی می‌کند.

 

********************************

نوع مقالات قابل انتشار: پژوهشی

 وضعیت انتشار: چاپی و الکترونیکی

تناوب انتشار: دو فصلنامه

زبان نشریه: فارسی (چکیده انگلیسی)

نوع  داوری: داوری بدون نام و حداقل دو داور

مدت زمان بررسی اولیه: یک هفته

زمان داوری:  سه تا شش ماه

روش مأخذنویسی: APA ویرایش هفتم (2020)

میزان مشابهت: حداکثر 10 درصد بر اساس سامانه سمیم نور 

ایمیل نشریه: isri.tamaddon@gmail.com

وضعیت دسترسی به متن کامل مقالات: دسترسی باز و دریافت رایگان

 

 لطفا قبل از ارسال مقاله به نکات زیر توجه کنید.

* این نشریه با احترام به قوانین اخلاق در نشریات تابع قوانین کمیتۀ اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 * دوفصلنامه پژوهش ­های تمدن نوین اسلامی قدردانی از حامی یا تامین کننده اعتبار پژوهش (در صورت وجود) را در مقالات درج می­‌نماید. 

* از نویسندگان محترم خواهشمند است جهت تسریع در فرایند بررسی و داوری، فرمت نشریه را کاملاً رعایت نمایند.همچنین لطفاً هنگام ارسال مقاله (فرم تعهد) و (فرم تعارض منافع نویسندگان) توسط تمامی نویسندگان امضاء شده و در سامانه بارگذاری شود.

 * به اطلاع می‌رساند شیوه نامه مجله در نرم افزار پژوهیار ثبت شده است و نویسندگان محترم می‌توانند با استفاده از این نرم افزار فرایند استناددهی را انجام دهند. 

 

شماره جاری: دوره 2، شماره 3، پژوهش های تمدن نوین اسلامی، اسفند 1400، صفحه 11-360 

واکاوی مفهوم «تمدن نوین اسلامی» با رویکرد معناشناختی

صفحه 11-30

محمدرضا ابراهیم نژاد؛ محمد پور عباس


نقش نرم‌افزاری ولایت فقیه و فقه حکومتی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

صفحه 91-110

سید احمد خاتمی؛ محمدحسن دهقان؛ رضا مقیسه


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

دوره انتشار
دو فصلنامه
شاپا چاپی
شاپا الکترونیکی