شماره‌های پیشین نشریه

فصلنامه علمی پژوهش­ های دفاعی- امنیتی در اسلام آماده دریافت مقالات علمی نویسندگان و پژوهشگران محترم می­ باشد. این فصلنامه با توجه به سابقه خود در حال طی مراحل اخذ مجوز علمی- پژوهشی است. هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور در زمینه­ های پژوهش های دفاعی- امنیتی در اسلام و ارائه آن به جامعه نخبگان و علاقه­ مندان به این مباحث است. مجله مطالعات پژوهشی در حوزه­ های دفاعی و امنیتی از مقالات پژوهشی و ترویجی و موردی استقبال نموده و آنها را به منظور چاپ مورد بررسی قرار می­ دهد.

محورهای اصلی:

- مبانی دفاع در اسلام                                                             - مبانی امنیت در اسلام

 - اصول و قواعد حاکم بر دفاع در اسلام                                         - اصول امنیتی در اسلام

 - ماهیت دفاع در اسلام                                                        - ابعاد امنیت در اسلام

 - ابعاد دفاع در اسلام                                                            - چالش ­های امنیتی و راهکارهای برون­ رفت از آن­ها

 - حقوق بشردوستانه در اسلام

 

شماره جاری: دوره 4، شماره 4، پژوهش های دفاعی امنیتی اسلام، پاییز و زمستان 1397، صفحه 11-188 

5. چالش‌ها و راهکارهای ایجاد امنیت اقتصادی در چهارچوب قرآن و اقتصاد متعارف

صفحه 123-155

عزت الله معتمد؛ مصطفی شهیدی نسب؛ محمد رضا اصغری


شناسنامه نشریه

صاحب امتیاز
پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

شاپا چاپی
3795-2538