اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

حجت الاسلام و المسلمین حمید نگارش

فلسفه و کلام اسلامی دانشیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

negaresh@isri.ac.ir
negareshgmail.com

سردبیر

سیدسجاد ایزدهی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

iict.ac.ir/2019/05/s-izdehi/
sajjadizadyyahoo.com

اعضای هیات تحریریه

سیدسجاد ایزدهی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

iict.ac.ir/2019/05/s-izdehi/
sajjadizadyyahoo.com

سیامک باقری چوکامی

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم ایران

s.bagheri@isri.ac.ir
s.bagheri6gmail.com

علی باقی نصرآبادی

مدیریت فرهنگی دانشیار مدیریت فرهنگی پژوهشگاه علوم اسلامی، قم، ایران

ensani.ir/fa/article/author/9976
baqi1341gmail.com

حبیب زمانی محجوب

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

h.zamani@isri.ac.ir
zamani1358gmail.com
0000-0002-7005-8270

مرتضی علویان

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران.

rms.umz.ac.ir/~malavian/ViewResearch.aspx?ResearcherID=143136
m.alavianumz.ac.ir
0000-0001-8086-8149

علی اکبر کجباف

تاریخ اسلام استاد تاریخ دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

kajbafltr.ui.ac.ir
0000-0003-0196-8571

یارعلی کرد فیروزجائی

فلسفه و کلام اسلامی استاد فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه باقر العلوم (ع)، قم، ایران

firouzjaeibou.ac.ir

بهزاد قاسمی

مطالعات انقلاب اسلامی دانشیار مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، تهران، ایران

magiran.com/R447446
ghasemi.b1981gmail.com
0000-0003-0086-2535

محمدعلی میرعلی بیداخویدی

مطالعات انقلاب اسلامی استاد مطالعات سیاسی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

alimir124gmail.com

محمدجواد نوروزی ‎فرانی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

asatid.iki.ac.ir/?prof=1261
norozimjiki.ac.ir

اعضای هیات تحریریه بین المللی

عمار عبودی محمد حسین نصار

استاد تاریخ دانشگاه کوفه، کوفه، عراق

ammar.nassar@uokufa.edu.iq
drammarnassar73gmail.com
0000-0002-8125-5771

اعضای مشورتی هیات تحریریه

حبیب اله بابایی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

habz109gmail.com

حسن تلاشان

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران

talashanisri.ac.ir

محمدحسین رجبی دوانی

تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع),تهران، ایران

m.h.rajabeidavaneigmail.com

مدیر داخلی

رضا ادبی فیروزجائی

دانشجوی دکتری تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران،تهران، ایران

rf.adabigmail.com