درباره نشریه

فصلنامه علمی پژوهش­های دفاعی- امنیتی در اسلام آماده دریافت مقالات علمی نویسندگان و پژوهشگران محترم می­باشد. این فصلنامه با توجه به سابقه خود در حال طی مراحل اخذ مجوز علمی- پژوهشی است. هدف این مجـله انعکاس دستاوردهای علمـی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران سراسر کشور در زمینه­های پژوهش های دفاعی- امنیتی در اسلام و ارائه آن به جامعه نخبگان و علاقه­مندان به این مباحث است. مجله مطالعات پژوهشی در حوزه­های دفاعی و امنیتی از مقالات پژوهشی و ترویجی و موردی استقبال نموده و آنها را به منظور چاپ مورد بررسی قرار می­دهد.