درباره نشریه

نشریه «پژوهش­‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی»، که پیش از این با مجوز شماره 88365 مورخ 1400/04/28 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام پژوهش‌­های تمدن نوین اسلامی منتشر می‌شد، از شماره سوم با تغییر رویکرد و تغییر عنوان می­ کوشد مطالعات و تحقیقات در حوزه تمدنی انقلاب اسلامی را رصد و پیگیری کند.

انقلاب اسلامی داعیه تمدن سازی و برپایی «تمدن نوین اسلامی» دارد. با وجود این مطالعات تمدنی در میان اندیشمندان حوزه انقلاب اسلامی رونق چندانی ندارد.حال آنکه تمدن سازی نوین اسلامی بدون گفتمان سازی و معطوف ساختن صاحب نظران به «دانش تمدنی» و «تمدن پژوهی» امکان پذیر نخواهد بود.

مأموریت محوری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) تولید علم در حوزه علوم انسانی و اسلامی در جهت هدف کلان «پاسداری از انقلاب اسلامی» است و راه اندازی مجله «پژوهش‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی» در همین راستا بوده است.

رهیافت های این مجله می تواند به نیازهای فکری و معرفتی نخبگان و جامعه علمی کشوردر زمینه تمدن سازی انقلاب اسلامی پاسخ بدهد و از نتایج آن برای حرکت پرشتاب در مسیر تمدن سازی نوین اسلامی بهره برداری کند.

نشریه«پژوهش­‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی» بر مبنای ماده 2 آیین نامه نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  به صورت دوفصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را با تأکید بر مباحث تمدنی انقلاب اسلامی در محورهای زیر منتشر خواهد کرد:

  • نسبت میان تمدن نوین اسلامی و انقلاب اسلامی
  • الزامات و مراحل تمدن نوین اسلامی (از انقلاب اسلامی تا تمدن نوین اسلامی)
  • اندیشه­‌های تمدنی امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری
  • ظرفیت­‌های تمدن­‌ساز انقلاب اسلامی
  • آینده پژوهی تمدنی: مطلوبیت­‌ها و چالش های پیش­روی انقلاب اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی