درباره نشریه

دوفصلنامه پژوهش­‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی وابسته به پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع) می باشد. این دو فصلنامه به منظور ارائه و نشر دستاوردهای اصیل پژوهشی در حوزه تمدن نوین اسلامی و ایجاد ارتباط علمی بین پژوهشگران موضوعات و مسائل تمدنی منتشر می‌شود. معیارهای اصلی نشریه برای پذیرش مقاله ها عبارتند از: نوآوری، اهمیت، جامعیت.

دسترسی آزاد

به منظور دسترسی آسان و جهانی به آخرین یافته های پژوهشی، این نشریه به عنوان یک نشریه دسترسی-آزاد پایه گذاری شده است.

حق انتشار 

این نشریه تحت قانون بین المللی کپی رایت Creative Commons: CC BY-ND 3.0 می باشد.

 نویسنده ای که قصد انتشار مقاله در این نشریه را دارد به شرایط زیر پایبند است:

الف. حق نشر برای نویسنده می باشد و نویسنده تحت مجوز  Creative Commons Attribution License به مجله این امکان را می دهد که مقاله چاپ شده را با دیگران به اشتراک گذاشته منوط به اینکه حقوق مؤلف اثر حفظ شود  و  به انتشار اولیه مقاله در این مجله اشاره بشود. 

ب. نویسنده قادر به ورود، جدا از ترتیبات قراردادی اضافی برای توزیع غیر انحصاری از نسخه منتشر شده این مجله از کار (به عنوان مثال، آن را به یک مخزن نهادی و یا انتشار آن در یک کتاب)، با اذعان به انتشارش به این مجله است.

پ. نویسنده مجاز  به ارسال کار خود به صورت آنلاین می باشد (به عنوان مثال، در مخازن سازمانی و یا در وب سایت خود) حتی قبل و در طول فرآیند ارسال، به شرط آنکه  به مبادلات تولیدی منجر شود، و همچنین استناد به آثار منتشر شده رعایت شده باشد.