تماس با ما

نشانی: قم، بلوار شهید محلاتی، پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) کد پستی: 37212564

صندوق پستی: 641 ـ 37185   تلفن: 31126214 (025)

دبیر تخصصی : 09127482785

E-mail: tamaddon@isri.ac.ir --- isri.tamaddon@gmail.com

 Web:sjs.isri.ac.ir


CAPTCHA Image