داوران

فهرست داوران دوفصنامه پژوهش‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی

دوره دوم، شماره سوم، بهار و تابستان 1401

نصر الله آقاجانی، دانشیار علوم اجتماعی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

حبیب الله بابایی، دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

علی بیات، دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

غلامرضا بهروزی لک، استاد علوم سیاسی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

مصطفی جمالی، استادیار فرهنگستان علوم اسلامی قم، قم، ایران

فرزاد جهانبین، استادیار معارف اسلامی دانشگاه شاهد، تهران، ایران

سیدمرتضی حسینی فاضل، مربی فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

احمد رهدار، استادیار فقه مضاف دانشگاه باقرالعلوم (ع)، قم، ایران

حبیب زمانی محجوب، استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

مجید سلیمانی، استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

حسین شاهباز پور، پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

محمد شبدینی، استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

مرتضی شیرودی، دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

حسین عبدالمحمدی، دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

عباسعلی عظیمی شوشتری، استادیار حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

اسدالله کرد فیروزجائی، استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

ابوذر مظاهری، استادیار تاریخ و اندیشه معاصر موسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی (ره)، قم، ایران

محمد ملک زاده، استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

حسن ملکی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

سیدرضا مهدی نژاد، استادیار تاریخ و تمدن اسلامی جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران

سیدضیاء الدین میرمحمدی ، استادیار تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

علیرضا واسعی، دانشیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران

دوره اول، شماره دوم، پاییز و زمستان 1400

علی آدمی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

محمدمصطفی اسعدی ، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران    

هومن الوندی، استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران 

علی بیات، دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران

سیدمرتضی حسینی فاضل، مربی فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

مهدی خوشدونی، استادیار علوم قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

حبیب زمانی محجوب، استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

مجید سلیمانی، استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران 

مرتضی شیرودی، دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران           

اسحق طاهری، استاد فلسفه و کلام دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران

روح الله عباس زاده، استادیار فرهنگ و رسانه دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران

زهرا فروتنی، استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

غلامحسین گرامی، استادیار  مبانی نظری اسلام دانشگاه معارف اسلامی، قم، ایران

مهدی محمدی، استادیار تاریخ اسلام دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران 

محمدعلی مشایخی پور، استادیار علوم قرانی و حدیث دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران   

محمد ملک زاده، استادیار علوم سیاسی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران     

حسن ملکی، استاد مطالعات برنامه درسی دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

ابراهیم نصر الله پور، استادیار علوم قرآن و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران          

محمدعلی نظری، دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.  

محمد هادی همایون، استاد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران     

دوره اول، شماره اول، بهار و تابستان 1400

علی آدمی، دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران       هومن الوندی، استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران   
علی بیات، دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران         رضا حسنوی، استاد مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی مالک اشتر، تهران، ایران.    
مهدی خوشدونی، استادیار علوم قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران    حبیب زمانی محجوب، استادیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران/  Publons          
ثروت سلیمان‌زاده، استادیار الهیات و علوم اسلامی دانشگاه پیام نور، تهران، ایران              احمد شفیعی، دانشیار فلسفه و کلام دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران   
مرتضی شیرودی، دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران                هادی کاظم زاده، پژوهشگر تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه امام صادق (ع)، قم، ایران    
حامد کهوند، استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه امام صادق (ع)، قم، ایران مهدی محمدی، استادیار تاریخ اسلام دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران 
محمدعلی مشایخی پور، استادیار علوم قرانی و حدیث دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران     امیر حمزه مهرابی، دانشیار مدیریت دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران
علی نجاتبخش اصفهانی، دانشیار مدیریت مرکز پژوهشی تمدن اسلامی و دین پژوهی پیامبر اعظم(ص)، قم، ایران          رسول نوروزی فیروز، استادیار روابط بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران         
رضا وطن دوست، پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی، مشهد، ایران محمدهادی همایون، استاد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران        

فهرست اتوماتیک داوران

نام داور وابستگی سازمانی
علی آدمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
قربان آهنگری کیاسری استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
محمد مصطفی اسعدی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
هومن الوندی استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
علی باقرشیخانی مدرس حوزه علمیه قم، قم، ایران
سیامک باقری چوکامی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
علی بیات دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
حسن تلاشان
یدالله حاجی زاده استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
سید مرتضی حسینی فاضل مربی فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
مهدی خوشدونی استادیار علوم قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
محمدتقی رکنی لموکی استادیارفلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
حبیب زمانی محجوب استادیارتاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
مجید سلیمانی استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
محمد شبدینی استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
احمد شفیعی دانشیار فلسفه و کلام دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران
مرتضی شیرودی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق (ع)، قم، ایران
روح الله عباس زاده استادیار فرهنگ و رسانه دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران
مهدی عزیزان استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
مرتضی علویان دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
زهرا فروتنی استادیارگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
علی کارشناس استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
سید آصف کاظمی دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
اسدالله کردفیروزجائی استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
رضا لک زایی پژوهشگر علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
محسن محمدی پژوهشگر علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
مهدی محمدی استادیار تاریخ اسلام دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران
محمدعلی مشایخی پور استادیار علوم قرانی و حدیث دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
محمد ملک زاده استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سید رضا مهدی نژاد استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی جامعه المصطفی، قم، ایران
عیسی مولوی وردنجانی پژوهشگر علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق (ع)
سیدجواد میرخلیلی
ابراهیم نصرالله پور علمداری استادیار علوم قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
محمدعلی نظری دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
رسول نوروزی فیروز استادیار روابط بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
محمدهادی همایون استاد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران