داوران

نام داور وابستگی سازمانی
زهرا Zahra استادیارگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
علی آدمی دانشگاه علامه طباطبایی
قربان آهنگری کیاسری طلبه سطح چهار حوزه علمیه قم
محمد مصطفی اسعدی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
هومن الوندی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)/پژوهشکده فرهنگی اجتماعی/مدیر گروه علوم اجتماعی و ارتباطات
علی باقرشیخانی
سیامک باقری چوکامی استاد یار پژوهشگاه امام صادق
علی بیات
یدالله حاجی زاده استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
سید مرتضی حسینی فاضل عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)
مهدی خوشدونی عضوهیات علمی/ پژوهشگاه امام صادق علیه السلام
محمدتقی رکنی لموکی عضو هیئت علمی
حبیب زمانی محجوب استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق ع
مجید سلیمانی
محمد شبدینی استادیار پژوهشگاه امام صادق
احمد شفیعی دانشیار و عضو هیئت علمی دانشکدة شهید محلاتی
مرتضی شیرودی
روح الله عباس زاده
مهدی عزیزان عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع)
علی کارشناس پژوهشگر و استادیار
آصف کاظمی جامعه المصطفی
اسدالله کردفیروزجائی استادیار پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق علیه السلام
رضا لک زایی
محسن محمدی
مهدی محمدی استاد یار گروه تاریخ اسلام دانشگاه بین المللی اهل بیت
محمدعلی مشایخی پور استادیار دانشگاه امام حسین
محمدعلی مشایخی پور استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه جامع امام حسین (ع)
سید رضا مهدی نژاد استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی جامعه المصطفی
ابراهیم نصرالله پور علمداری عضو هیئت علمی پژوهشگاه امام صادق(ع)
محمدعلی نظری دکترای علوم سیاسی گرایش مطالعات سیاسی انقلاب سیاسی
رسول نوروزی فیروز استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی قم
محمدهادی همایون دانشگاه امام صادق (ع)