داوران

دوفصلنامه پژوهش‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی ضمن اینکه  از داوران محترم می‌خواهد در سایت پابلونز عضو شوند، عضویت ایشان در لیست داوران هر شماره درج می‌نماید. داوران محترم با توجه به راهنما می‌توانند عضو سایت پابلونز شده و داوری خود را ثبت نمایند.

فهرست داوران دوفصنامه پژوهش‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی

 

نام داور وابستگی سازمانی
علی آدمی دانشیار روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.
قربان آهنگری کیاسری استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
محمد مصطفی اسعدی استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران
هومن الوندی استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
علی باقرشیخانی مدرس حوزه علمیه قم، قم، ایران
سیامک باقری چوکامی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
علی بیات دانشیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی دانشگاه تهران، تهران، ایران
جواد پور کریمی
حسن تلاشان دانشیار علوم سیاسی دانشکده شهید محلاتی قم، ایران
مصطفی جمالی
یدالله حاجی زاده استادیار تاریخ و تمدن ملل اسلامی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
سید مرتضی حسینی فاضل مربی فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
مهدی خوشدونی استادیار علوم قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
محمدتقی رکنی لموکی استادیارفلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
حبیب زمانی محجوب دانشیار تاریخ و تمدن اسلامی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
مجید سلیمانی استادیار علوم اجتماعی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)، قم، ایران
محمد شبدینی استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
احمد شفیعی استادیار فلسفه و کلام دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران
مهدی شوشتری پردیسان اقبال شش پلاک 24
مرتضی شیرودی دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق (ع)، قم، ایران
روح الله عباس زاده استادیار فرهنگ و رسانه دانشکده شهید محلاتی، قم، ایران
مهدی عزیزان استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
مرتضی علویان دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه مازندران
زهرا فروتنی استادیارگروه مدیریت دولتی دانشکده مدیریت ، اقتصاد و حسابداری دانشگاه پیام نور، تهران ، ایران
بهزاد قاسمی عضو هیئت علمی گروه انقلاب اسلامی - دانشکده مطالعات بین الملل دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام
علی کارشناس استادیار فقه و حقوق پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
سید آصف کاظمی دانش آموخته دکتری تاریخ اسلام جامعه المصطفی العالمیه، قم، ایران
اسدالله کردفیروزجائی استادیار فلسفه و کلام اسلامی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
رضا لک زایی پژوهشگر علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
محسن محمدی پژوهشگر علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق(ع)، قم، ایران
مهدی محمدی استادیار تاریخ اسلام دانشگاه بین المللی اهل بیت، تهران، ایران
محمدعلی مشایخی پور استادیار علوم قرانی و حدیث دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران
محمد ملک زاده استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
سید رضا مهدی نژاد استادیار تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی جامعه المصطفی، قم، ایران
عیسی مولوی وردنجانی پژوهشگر علوم سیاسی پژوهشگاه امام صادق (ع)
سیدجواد میرخلیلی استادیار معارف و علوم انسانی دانشگاه امیرکبیر،تهران، ایران
ابراهیم نصرالله پور علمداری استادیار علوم قرآنی و حدیث پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران
محمدعلی نظری دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی و مدرس دانشگاه کاشان، کاشان، ایران.
رسول نوروزی فیروز استادیار روابط بین الملل پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، قم، ایران
محمدهادی همایون استاد فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران