اصول اخلاقی انتشار مقاله

 

مقالات ارسالی، باید حاصل تلاش علمی نویسنده یا نویسندگان باشد؛

رعایت امانت در نقل قول های مستقیم و غیرمستقیم صورت گیرد؛

همزمان مقاله برای مجله یا همایش دیگری ارسال نگردد؛

سهم و نقش نویسندگان در مقالات دارای چند نویسنده، باید همسان باشد؛

نویسنده یا نویسندگان باید به اصل چاپ مقالات از مجرای طبیعی و علمی، پایبند باشند؛

در مقالات دارای چند نویسنده، نام نویسنده دارای مدرک بالاتر نخست، درج گردد؛

نویسنده یا نویسندگان باید از تخصص مرتبط به حوزه کار مجله (اسلام و سیاست) برخوردار باشند؛

نویسنده یا نویسندگان باید خود را ملزم به پیگیری مراحل مختلف مقاله از طریق سامانه مجله بدانند؛

رعایت دقیق سایر اصول اخلاقی بر اساس آموزه های دینی و قوانین جمهوری اسلامی لازم است؛

نویسنده یا نویسندگان به هنگام ارسال مقاله رزومه خود را نیز ارسال کنند.

مقالات ارسالی باید با رویکرد مجله(اسلام و سیاست) انطباق داشته و نیز، از وجه تحلیلی، نوآوری و روشن مند برخوردار باشد و به حل بنیادی-اسلامی معضلات کشور بینجامد.