اهداف و چشم انداز

امروز شناخت مبانی و مولفه ها و عناصر تمدن اسلامی، اشاعه اندیشه تمدنی بر پایه مبانی و آموزه‌های دین اسلام و بسترسازی برای اتخاذ رویکرد تمدنی در همه مطالعات و نیز برنامه‌ریزی‌های کلان ملی برای ادامه حرکت بالنده و الهام­بخش انقلاب اسلامی و درنهایت تحقق «تمدن نوین اسلامی» امری ضروری است که بایستی مورد مداقه پژوهشگران و اندیشمندان حوزه مطالعات علوم انسانی و اسلامی قرار گیرد. مأموریت محوری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) تولید علم در حوزه علوم اسلامی و انسانی است و راه اندازی مجله «پژوهش های تمدن نوین اسلامی» در همین راستا بوده است.

اهداف اصلی این دوفصلنامه عبارتند از:

1. تبیین مبانی، اصول و شاخص‌های تمدن نوین اسلامی

2. تبیین الزامات و مراحل تمدن نوین اسلامی

3. معرفی ظرفیت­های تمدن ساز انقلاب اسلامی

4. ارائه راهکارهای عبور از چالش های و تهدیدات پیش روی تمدن نوین اسلامی

5. معرفی اندیشه های تمدنی اندیشمندان جهان اسلام به ویژه امام خمینی(ره) و مقام معظم رهبری