اهداف و چشم انداز

 

پیش ‌از این، نشریۀ «پژوهش­‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی» با مجوز شمارۀ 88365 تاریخ 28/04/1400 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با نام «پژوهش‌­های تمدن نوین اسلامی» منتشر می‌شد. از شماره سوم، با تغییر رویکرد و تغییر عنوان در این نشریه، مطالعات و پژوهش‌ها در حوزۀ تمدنی انقلاب اسلامی رصد و پیگیری شده است.

انقلاب اسلامی داعیۀ تمدن‌سازی و برپایی «تمدن نوین اسلامی» دارد؛ باوجوداین، آن‌گونه‌که باید دراین‌زمینه بسترسازی علمی صورت نگرفته است و مطالعات تمدنی در میان اندیشمندان حوزۀ انقلاب اسلامی رونق چندانی ندارد. هدف از دوفصلنامۀ «گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی» این است که با پژوهش‌های دقیق و کاربردی به تبادل یافته‌های علمی دراین‌زمینه بپردازد و کارآمدی اسلام تمدنی در بستر انقلاب اسلامی را معرفی کند. رهیافت‌های این مجله می‌تواند به نیازهای فکری و معرفتی نخبگان و جامعۀ علمی کشور درزمینۀ تمدن‌سازی انقلاب اسلامی پاسخ دهد و از نتایج آن برای حرکت پرشتاب در مسیر تمدن‌سازی نوین اسلامی بهره‌برداری کند.

مأموریت محوری پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع) تولید علم در حوزۀ علوم انسانی و اسلامی در مسیر هدف کلان «پاسداری از انقلاب اسلامی» است و راه‌اندازی مجلۀ «پژوهش‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی» درهمین‌مسیر بوده است.

نشریۀ «پژوهش­‌های گفتمان تمدنی انقلاب اسلامی»، برمبنای مادۀ 2 آیین‌نامۀ نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به‌صورت دوفصلنامه مقالات پژوهشی و ترویجی برخوردار از اصالت و ابداع را، با تأکید بر مباحث تمدنی انقلاب اسلامی، در محورهای زیر منتشر خواهد کرد:

محور اول: تبیین مراحل تمدن‌سازی نوین اسلامی: در این محور موضوعاتی چون بررسی پنج مرحله تمدن‌سازی نوین اسلامی (انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعۀ اسلامی و تمدن اسلامی) و نسبت میان هریک از مراحل با همدیگر مدنظر است؛

محور دوم: الزامات تمدن‌سازی انقلاب اسلامی: در این محور الزامات پنج­گانۀ عقیدتی (بازگشت عملی و همه‌جانبه به اسلام، وحدت اسلامی و...)، سیاسی (حکومت اسلامی کارآمد، قدرت و اقتدار، استقلال و ...)، دانشی (خلاقیت و نوآوری، عبور از مرزهای دانش و ...)، فرهنگی (امید و خودباوری، روحیۀ کار و تلاش، قانون‌مداری، نظم وانضباط و... ) و اجتماعی (عدالت اجتماعی و سبک زندگی اسلامی و ...) برای تمدن‌سازی انقلاب اسلامی به بحث گذاشته می‌شوند؛

محور سوم: معرفی اندیشه­‌های تمدنی نخبگان و رهبران انقلاب اسلامی: در این محور اندیشه‌های تمدنی رهبران انقلاب اسلامی، یعنی امام خمینی(ره) و امام خامنه‌ای مدظله‌العالی و اندیشمندانی مانند شهید مطهری و ... معرفی می‌شوند؛

محور چهارم: معرفی فرصت و ظرفیت­‌های اسلام و انقلاب اسلامی برای تمدن­‌سازی؛

محور پنجم: چالش‌ها و تهدیدهای پیش­روی انقلاب اسلامی برای تحقق تمدن نوین اسلامی؛

محور ششم: آینده‌پژوهی تمدنی انقلاب اسلامی و رابطۀ تمدن اسلامی با ظهور تمدن مهدوی.