دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 11-360 

مقاله پژوهشی

نقش نرم‌افزاری ولایت فقیه و فقه حکومتی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

صفحه 52-73

سید احمد خاتمی؛ محمدحسن دهقان؛ رضا مقیسه