چشم‌انداز تمدن نوین جهانی از دیدگاه آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه سیاست پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، قم، ایران

چکیده

نظام آرمانی و چشم‎انداز تمدن نوین جهانی مورد نظر آیت‎الله خامنه‎ای در روابط بین‎الملل را در دو مرحله می‎توان مورد توجه قرار داد: مرحله اول شکل‎گیری نظم مطلوب جهانی از طریق هم‎گرایی بین‎المللی و تأسیس جامعه جهانی است که شهروندان آن حتی‎المقدور در سایه عدالت و امنیت زندگی کنند. آیت‎الله خامنه‎ای به تعامل و هم‎گرایی با کشورها و جامعه جهانی به‎عنوان یکی از اصول دیپلماسی نظام جمهوری اسلامی به‎ویژه در گام دوم انقلاب اشاره دارند. اما هم‎گرایی مورد نظر ایشان در جامعه جهانی زمانی تحقق می‎یابد که انسان‎ها در صلحی عادلانه کنار هم زندگی کنند؛ در مرحله دوم نظم مطلوب جهانی از طریق شکل‎گیری تمدن نوین اسلامی و تأسیس حکومت عدالت‎گستر جهانی مهدوی (عج) تحقق می‎یابد. ویژگی‎های این مرحله شکل‎گیری دولت واحد جهانی و تحقق آرزوی دیرین بشری مبنی بر تکامل و پیشرفت همراه با گسترش عدالت، معنویت و کرامت انسانی است. بازتاب این آرمان بزرگ را می‎توان به اشکال گوناگون در تمام ادیان الهی و مذاهب اسلامی جست‎وجو کرد. نتیجه حرکت عالم به سوی خیر و صلاح بشر شکل‎گیری جهانی متحد، پیشرفته و متمدن با تأسیس دولت حق خواهد بود؛ دولتی که به‎رغم مخالفت مستکبران عالم، درنهایت با فراهم کردن شرایط آن تحقق خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Perspective of the Novel World Civilization from the Viewpoint of Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • Mohammad Malekzadeh
Assistant Professor of Politics, Institute of Islamic Culture and Thought
چکیده [English]

The ideal system and perspective of the novel world civilization considered by Ayatollah Khamenei in international relations can be divided in two stages: The first stage is the formation of a desirable world order via international integration and the establishment of a global society in which its citizens can live in the shadow of justice and security as much as possible. Ayatollah Khamenei refers to interaction and integration with other countries and the global society as one of the principles of diplomacy of the Islamic Republic, especially in the second step of the revolution. However, their convergence in the global society, from his viewpoint, is achieved when human beings live together in a just conciliation. In the second stage, the desired world order is achieved through the formation of a novel Islamic civilization and the establishment of the global government of justice of the Mahdi (aj). This stage is the formation of a single global government and the realization of a long-standing human desire for evolution and progress along with the expansion of human justice, spirituality and dignity. The reflection of this great ideal can be sought in various forms across all divine religions and Islamic schools of thought. The result of the movement of the world towards the good of human beings will be the formation of a united, advanced and civilized world with the establishment of the state of truth, a government that will eventually be realized by laying the groundwork despite opposition from the arrogant powers of the world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ayatollah Khamenei
  • Islamic civilization
  • international relations
  • desirable world order
قرآن کریم.
نهج‎البلاغه.
بهزادى (مددى)، حمید (1373). اصول روابط بینالملل و سیاست خارجى، تهران، کتاب‎فروشى دهخدا.
پایگاه اطلاع‎رسانی دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی آیت‎الله خامنه‎ای: http://farsi.khamenei.ir/.
تاملین، فردریک (۱۳۸۵). گزیده آثار توین بی، ترجمه محمدحسین آریا، تهران، امیرکبیر.
کاکس، رابرت (1371). «چندسوگرایی و نظم جهانی»، اطلاعات سیاسی-اقتصادی، س 7، ش3 و 4، آذر و دی.
ماندل، رابرت (1377). چهره متغیر امنیت ملی، ترجمه پژوهشکده مطالعات راهبردی، تهران، پژوهشکده مطالعات راهبردی.
هونتزینگر، ژاک (1376). درآمدی بر روابط بینالملل، ترجمه عباس آگاهی، مشهد، آستان قدس رضوی.
عمید زنجانى، عباسعلى (1373). فقه سیاسى: حقوق بینالملل اسلام، تهران، امیرکبیر، ج 3.
قوام، عبدالعلی (1395). روابط بین‎الملل: نظریه‎ها و رویکردها، تهران، سمت.
بوتول، گاستون (1368). جامعهشناسى جنگ، ترجمه هوشنگ فرخجسته، تهران، سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامى.
دورانت، ویلیام جیمز (1370). تاریخ تمدن، ترجمه سهیل آذری، تهران، انتشارات علمی و فرهنگی.
Bader, Ralf M. (2013). Robert Nozick, London, Bloomsbury Academic.
Barry, Norman (2015). Hayek’s Theory of Justice, Hamburg, Springer International Publishing AG. Part of Springer Nature.
http://www.chomsky.info/articles/-.htm, 2002.
http://www.theguardian.com/commentisfree/whatthehellistheinternati 24/Aug/2012.
 http://www.thenewstribe.com/srael-us-violators-of-international-law-says-noam-chomsk iy, 14-6-2012.
 
Keohane and Nye J (1977). Power and Interdependence: world politics in transition, Boston: Little, Brown.
Lister, Andrew (2011). The ‘Mirage’ of Social Justice: Hayek Against (and for) Rawls, University of Oxford, CSSJ Working Papers Series, p. 7-9.
Mitrany David (1966). A working Peace system, Chicago: Quadrangle Books.
Rawls, John (2005). Political Liberalism, New York, Columbia University Press.
Rejchman, John (1955). The Identity in Question, London, Rautledge.