اقتباس انحلالی شیوۀ بهره‌مندی از دستاوردهای تمدن غرب برپایه اندیشۀ فرهنگستان علوم اسلامی قم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانش آموخته سطح چهار حوزۀ علمیۀ قم، دانش‎پژوهِ روش تفقه فرهنگستان علوم اسلامی قم، قم، ایران

چکیده

چکیده
فرهنگستان علوم اسلامی قم با رویکردی خاص به سامان دهی رابطه حوزه و دانشگاه در پاسخ به نیازهای دانش‌‌بنیان انقلاب اسلامی تأسیس شده و اندیشه‌‌ای نو با عنوان «فلسفه نظام فاعلیت» به‌‌مثابه یک «فلسفه شدن» بنیان گذاشت که به گونه‌‌ای از «جهت‌‌داری» و «نسبیت معرفت شناختی»  (relativity) در فهم، علم و حتی پدیده‌‌های جهان بیرون باور دارد.
ازجمله ادعاهای فرهنگستان در تحلیل روابط «تمدنی»، گونه‌‌ای خاص از کشمکش بین صورت تمدنی اسلام و صورت تمدنی غرب مدرن است که نقدهای فراوانی تاکنون بر آن وارد شده است.
در این جستار، پس از بیان نقدهای واردشده بر آموزۀ غرب‌‌شناسی فرهنگستان، این نظریه با رویکرد روش‌‌شناسانه خود فرهنگستان «روش مطالعه غرب» همچون یک «کلّ متغیر» ارائه گردیده و سپس «توصیف» و «داوری» فرهنگستان نسبت‌به غرب، و شیوه بهره‌مندی مثبت از ساختارهای عینی، رهاوردهای علمی و تکنولوژیک غربی (اقتباس انحلالی) به گونه‌‌ای تفصیلی‌‌تر توضیح داده شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Declining Adaptation The Method of Using the Achievements of West Civilization Based on the Thought of Islamic Sciences Academy of Qom

نویسنده [English]

  • Hossein Mahdizadeh Bayatani
Graduated from the fourth level of Qom theological field, researcher of Qom Islamic Sciences Academy, Qom, Iran
چکیده [English]

Islamic Sciences Academy of Qom is established with a special approach to organizing the relationship between Religious Seminary (Hawzah) and university in fulfilling knowledge-based needs of the Islamic Revolution and has founded a new thought under the title of “the Philosophy of Agency System” as a “the philosophy of becoming” which believes in a kind of “direction” and “epistemological relativity” in understanding, science, and even external world phenomena.
Among the claims of the Academy in analyzing “civilizational” relations, is a special kind of conflict between Islam’s civilization and modern West’s civilization which has been criticized a lot.
In the present research, after mentioned the criticisms of the doctrine of Occidentalism by the Academy, this theory is presented by themethodological approach of the Academy itself “the method of studying the West” like a “variable whole” and then the “description” and “judgment” of the Academy. Regarding the West and the method of using objective structures, western scientific and technological achievements (declining adaptation) is explained in detail.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Islamic Sciences Academy of Qom
  • Occidentalism
  • Holism
  • Holistic View
  • Declining Adaptation
کتابنامه
بانک اطلاعات دفتر فرهنگستان علوم اسلامی (1390). «نقد استاد میرباقری بر مقاله اولیه غرب‌‌شناسی حسین مهدیزاده»، شناسۀ 101036004.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1366). «طرح جامع مقدماتی نظام»، شناسۀ پژوهش 1341.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1372). «مباحث روش و مدل»، شناسۀ پژوهشی 179.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1373). «زمینۀ طراحی روش تولید معادلات کاربردی (دورۀ اول)»، شناسۀ پژوهش 216.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1374). «زمینۀ طراحی روش تولید معادلات کاربردی (دورۀ دوم)»، شناسۀ پژوهش 225.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ (1377). «جدول زیرساخت روش تحقیق در علوم پزشکی»، شناسۀ پژوهشی 391.
بهداروند، محمدمهدی غرب‌‌شناسی و غرب‌‌ستیزی. قم، موسسۀ فجر ولایت.
حسنی، سیدحمیدرضا و همکاران (1385). دیدگاه‌‌ها و ملاحظات علم دینی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
خسروپناه، عبدالحسین (1389). جریان‌‌شناسی فکری ایران معاصر، قم، تعلیم و تربیت اسلامی.
دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، «اسنادِ ترسیمیِ مباحث پژوهشی علامه حسینی»، «جدل نظام مقایسه روش تحقیق علوم کاربردی (سطح: زیرساخت روش تحقیق)»، کتاب داخلی.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1380). یادی از استاد، قم، فجر ولایت.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1387). گزارش هم‌‌اندیشی فلسفه شدن اسلامی، قم، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، تکثیر پنجم.
ــــــــــــــــــــــــــــ (1387). موضوع‌‌شناسی، قم، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، تکثیر چهارم.
رضایی، عبدالعلی (1377). توسعۀ اجتماعی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
ــــــــــــــــ (1378). رهبری نظام اجتماعی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
ــــــــــــــــ (1383). تحلیل ماهیت تکنولوژی، تهران، مجنون.
ساجدی، سیدداوود، (1390). «اندیشه منیر»، ویژه‌‌نامۀ همایش تحول در علوم انسانی، تهران، ماهنامۀ سورۀ اندیشه، تابستان.
سوزنچی، حسین (1388). معنا، امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
مرعشی، سیدجعفر (1380). توسعۀ تفاهم اجتماعی، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
مرکز اسناد انقلاب اسلامی، (1383). خاطرات حجت‌‌الاسلام‌‌والمسلمین سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
مهدیزاده، حسین (1388). کلیاتی پیرامون فلسفه روش در اندیشه علامه فقید سیدمنیرالدین حسینی الهاشمی)، دفتر فرهنگستان علوم اسلامی، تکثیر دوم.
میرباقری، سیدمحمد مهدی (1382). دین، مدرنیته، اصلاحات، قم، مؤسسۀ فجر ولایت.
ــــــــــــــــــــــــــ (1385). نسبت اخلاق و فناوری اطلاعات، قم، مؤسسۀ فجر ولایت.
ــــــــــــــــــــــــــ (1386). «تحریفات مدرن عاشورا»، سایت باشگاه اندیشه.
ــــــــــــــــــــــــــ (1387الف). در شناخت غرب، قم، مؤسسۀ فجر ولایت، تکثیر هفتم.
ــــــــــــــــــــــــــ (1387ب). ارکان فلسفۀ تاریخ شیعی و جایگاه ظهور در آن، قم، مؤسسۀ فجر ولایت، تکثیر سوم.
ــــــــــــــــــــــــــ (1387ج). امام‌‌شناسی، قم، موسسۀ فجر ولایت، تکثیر نهم.