چگونگی عمق‌بخشی تفکر علمی در سازمان‌ها

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشیار علوم سیاسی پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)، قم، ایران

چکیده

سازمان‌های پیشرفته نمادی از رشد تمدنی‌اند. توسعه و پیشرفت هر سازمانی نیازمند نوعی توان مغزافزاری یا به‌عبارتی شیوه‌ای خاص از تفکر جهت تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری است. بررسی چگونگی عمق‌بخشی تفکر علمی در سازمان‌ها هدف اصلی این نوشتار است. مفروض این است که سازمان‌هایی در عصر اطلاعات و دانایی موفق‌اند که تفکر علمی در تمام ساختار و تشکیلات، راهبردها، سیاست‌گذاری‌ها، برنامه‌ریزی‌ها، مأموریت‌ها، روش‌ها و شیوها تعمیق، توسعه و ارتقا یابد. سؤالات حائز اهمیت در این پژوهش عبارت‌اند از: عمق‌بخشی تفکر علمی چه سطوحی از سازمان‌ها را باید دربرگیرد؟ مهم‌ترین بسترهای زمینه‌ساز برای عمق‌بخشی تفکر علمی در سازمان‌ها کدام‌اند؟ نتیجه اجمالی این تحقیق این است که عمق‌بخشی تفکر علمی از رهگذر بسترسازی در ابعاد زمینه‌ای ساختار سازمانی، که مهم‌ترین و کلیدی‌ترین آن فرهنگ و یادگیری دائمی است، و فراهم‌سازی بسترهای ساختاری و معنایی سازمان حاصل خواهد شد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

How to Deepen Scientific Thinking in Organizations

نویسنده [English]

  • Siamak Bagheri Choukami
Associate Professor of Political Science, Imam Sadiq Institute of Islamic Sciences, Qom, Iran
چکیده [English]

Advanced organizations are symbols of civilizational growth. Development and progress in every organization require a kind of mental power or in other words a specific method of thinking in order to create and make decisions. How to deepen scientific thinking in organizations is the main objective of the present article. It is assumed that in the era of information and knowledge, only organizations are successful which scientific thinking is deepened, developed and promoted in all their structures, strategies, policies, plans, missions, methods and approaches. The significant questions in this research include: Which levels of the organization should deepening scientific thinking cover? What are the most important grounds for deepening scientific thinking in organizations? The result of the present research is that deepening scientific thinking will be achieved by setting the grounds in basic dimensions of organizational structure, in which culture and permanent learning are the most important components, and providing the structural and semantic grounds of the organization.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Thinking
  • Knowledge
  • Scientific Thinking
  • Think Tank
قرآن‎ کریم.
نهج‎ البلاغه.
‫ابراهیم زاده، ابراهیم. (۱۳۷۷). حاکمیت دینی. قم، ادارۀ آموزش‎ های عقیدتی - سیاسی نمایندگی ولی‎فقیه در سپاه.
‫ابن ‎بابویه، محمدبن‎ على. (۱۴۱۳). من لا یحضره الفقیه. (علی اکبر غفاری، مصحح). دفتر انتشارات اسلامى.
ابن ‎سیده، على ‎بن‎ اسماعیل‎ (1421ق). المحکم و المحیط الأعظم. (عبدالحمید هنداوى مصحح). بیروت، دارالکتب‎العلمیه.
ابن‎ شعبه ‎حرانی، حسن‎بن ‎علی (1363). تحف العقول‎ عن آل الرسول. (على‎اکبر غفارى، مصحح). قم، جامعۀ مدرسین.
ابن ‎منظور، محمدبن ‎مکرم‎ (1414ق). لسان العرب. بیروت، دار صادر.
اطمینان، خدیجه، و حلبی، علی‎اصغر (1386). ماکیاولیسم و مشابهت های مندرج در کلیله و دمنه و مرزباننامه با آن. تهران، پیک نور.
امین ‎زاده، محمدرضا (1376). فرهنگ تعلیم و تربیت اسلامی. تهران، مؤسسۀ در راه حق.
بهشتی، سعید، و افخمی اردکانی، محمدعلی (1386). تبیین مبانی و اصول تربیت اجتماعی در نهج‎البلاغه. تربیت اسلامی، 2(4)، 7-40.
جمعی از نویسندگان (1390). بانک جامع مقالات ولایت فقیه و حکومت اسلامی. اصفهان، مرکز تحقیقات رایانه‎ای قائمیه.
جوادی آملی، عبدالله (1372). شریعت در آینۀ معرفت. قم، رجاء.
حر عاملى، محمدبن ‎حسن‎ (1409ق). وسائل الشیعه. قم،مؤسسة آل‎البیت.
حسینی خامنه ‎ای، سیدعلی (1394). طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن. تهران، صهبا.
حیدری، محمد (1381). معجم الأفعال المتداولة و مواطن استعمالها. قم، المرکز العالمی للدراسات الاسلامیه‎.
خامنه‎ای، سیدمحمد (1386). انسان و جهان‎های ممکن. خردنامۀ صدرا، 13(49)، 4-7.
خسروپناه، عبدالحسین، و میرزایی، رضا (1389). چیستی انسان‎ شناسی. انسانپژوهی دینی، 7 (24)، 35-56.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1387). سیری در تربیت اسلامی. تهران، دریا.
راغب اصفهانى، حسین‎بن ‎محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن. بیروت، دارالقلم.
رجایی، فرهنگ (1368). سیاست چیست و چگونه تعریف می‎شود؟. سیاست خارجی، 4(10)، 175-192.
رزاقی، هادی (1397). دخالت مربی در اختیار و اراده متربی و مسئلۀ استقلال تربیتی. اسلام و پژوهشهای تربیتی، 10(2)، 5-20.
زمخشری، محمودبن ‎عمر (1417ق). الفائق فى غریب الحدیث‎. بیروت، دارالکتب العلمیة.
سبحانی، جعفر (1385). محاضرات فی الالهیات. قم، مؤسسۀ امام صادق†.
سبحانی، جعفر، و محمدرضایی، محمد (1392). اندیشۀ اسلامی 2. قم، معارف.
شبان‎نیا، قاسم (1398). فلسفۀ سیاست. قم، مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام‎خمینی.
شریف‎الرضی، محمدبن ‎حسین‎ (1406ق). خصائص الأئمة (خصائص أمیرالمؤمنین). (محمدهادى امینى، مصحح). مشهد، آستان قدس رضوی.