تبیین مبانی فکری استکبارستیزی در اندیشۀ تمدن‌ساز آیت‌الله خامنه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه معارف اسلامی، دانشگاه علوم پژشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان، گرگان، ایران

چکیده

استکبار جهانی به رهبری آمریکا همواره با زورگویی و افزون‎ خواهی به شکلی ظالمانه در عرصۀ جهانی درپی کسب منافع خود بوده است. این واقعیت رهبر معظم انقلاب را بر آن داشته است تا با نگاه تمدن ‎ساز خویش براساس مبانی دینی با تبیین ماهیت استکبار، به ضرورت مبارزه با آن پرداخته و خود نیز به‎عنوان رهبر انقلاب اسلامی پرچم ‎دار آن در جهان باشد. پژوهش حاضر در پاسخ به این پرسش است که مبانی فکری استکبارستیزی مبتنی ‎بر اندیشۀ تمدن ‎ساز رهبر معظم انقلاب اسلامی چیست؟ این پژوهش با بهره ‎گیری از روش توصیفی - تحلیلی و در چهارچوب نظری مبتنی‎بر سه ‎گانۀ هستی‎شناسی، معرفت ‎شناسی و روش ‎شناسی درپی بررسی این موضوع است. یافته ‎های پژوهش نشان از آن دارد که استکبارستیزی برآمده از نظام توحیدی و ضرورتی اعتقادی ‎به ‎منظور جلوگیری از فراگیری فساد و تباهی بر روی زمین بوده و اصلی ‎ترین روش در عرصۀ ایستادگی و مقاومت دربرابر هجمه‎ های مستکبران است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of the Intellectual Foundations of Anti-arrogance in the Civilization-Building Thought of Ayatollah Khamenei

نویسنده [English]

  • Ali Mohammadi Zia
Assistant Professor, Department of Islamic Studies, Golestan University of Medical Sciences and Health Services, Gorgan, Iran
چکیده [English]

The global arrogance led by the US has always sought its interests in the global arena through coercion and extravagance. This fact has prompted the supreme leader of the revolution to address the need to fight against it with his civilization-building view based on religious principles by explaining the nature of arrogance, and as the leader of the Islamic revolution, be its flag bearer in the world. The adoption of this approach by His Holiness is the reason of this research in response to the question that what are the intellectual foundations of anti-arrogance based on the civilization-building thought of the Supreme Leader of the Islamic Revolution? The research seeks to investigate this issue by using the descriptive-analytical method and in the theoretical framework based on the trinity of ontology, epistemology and methodology. The findings of the research show that anti-arrogance is a result of the monotheistic system and a belief necessity in order to prevent the spread of corruption and destruction on earth, and the main method is to stand and resist against the attacks of arrogance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Intellectual Foundations
  • Anti-arrogance
  • Civilization
  • Ayatollah Khamenei
قرآن‎کریم.
پایگاه اطلاع‎رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت ‎الله خامنه‎ ای: www.khamenei.ir
پارسانیا، حمید (1383). روش ‎شناسی و اندیشۀ سیاسی. علوم سیاسی، 7(28)، 7-16.
چرچمن، چارلوزست (1385). نظریۀ سیستم ها. (رشید اصلانی، مترجم). تهران، مرکز آموزش دولتی.
حسینی خامنه ‎ای، سیدعلی (1376). حدیث ولایت، تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
حسینی خامنه ‎ای، سیدعلی (1374). طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن، تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
حسینی خامنه ‎ای، سیدعلی (1356). دیدگاه توحیدی؛ روح توحید عبودیت غیرخدا، تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
حسینی خامنه ‎ای، سیدعلی (1376). حدیث ولایت. تهران، سازمان تبلیغات اسلامی.
حسینی خامنه ‎ای، سیدعلی (1374). طرح کلی اندیشۀ اسلامی در قرآن. تهران، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
حسینی خامنه ‎ای، سیدعلی (1356). دیدگاه توحیدی؛ روح توحید عبودیت غیرخدا. تهران، دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
‫دوران، دانیل. (۱۳۷۶). نظریه سیستم ها. (محمد یمنی‌دوزی سرخابی، مترجم). علمی و فرهنگی.
ربانی گلپایگانی، علی (1377). معرفت ‎شناسی معرفت دینی. کلام اسلامی، 7(25)، 21-35.
ساروخانی، باقر (1375). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی. تهران، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
سیدی، حسین (1388). تمدن اسلامی، تهران. مؤسسۀ فرهنگی مدرسه برهان.
کلینی، محمدبن یعقوب (1380ق). اصول الکافی. قم، دارالکتاب الاسلامیه.
‫دیوید، مارش، و پاول، فورلانگ. (۱۳۸۷). پوست نه پوستین: هستی شناسی و معرفت شناسی در علوم سیاسی. (سید علی میرموسوی، مترجم). علوم سیاسی، 11(42)، 31-64.
مجلسی، محمدباقر (1379). بحار الانوار. تهران، المکتبه الاسلامیه.
محمدی، منوچهر (1385). آمریکا در نگاه رهبر معظم انقلاب. تهران، مؤسسۀ‎ پژوهشی و فرهنگی انقلاب اسلامی.
مصباح یزدی، محمدتقی (1386). آموزش فلسفه. تهران، نشر بین‎الملل.
مصباح یزدی، محمدتقی (1391). آموزش فلسفه، قم. مؤسسۀ آموزشى و پژوهشى امام خمینیŠ.
موسوی خمینی، سیدروح ‎الله (1378). صحیفه نور. تهران، مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.
Barbour, Rosaline. (2014). Introducing Qualitative Research: A Student’s Guide. SAGE Publications.
Flick, Uwe. (2009). An Introduction to Qualitative Research, London, Sage Publications.
Harding, S. (1987). Introduction: Is There a Feminist Methodology? In Feminism and Methodology (pp. 1-14). Indiana University Press.
Schwandt, Thomas A. (2007). The SAGE Dictionary of Qualitative Inquiry. SAGE. Walliman, Nicholas (2006). Social Research Methods, London, Sage Publications Ltd.