الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی و مردم‌سالاری دینی)

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهشی دانشگاه عالی دفاع ملی، تهران، ایران

2 استاد مدیریت دانشگاه امام صادق(ع)، تهران، ایران

چکیده

جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحلۀ نظام‎سازی را پشت ‎سر گذاشته است و در مرحلۀ دولت اسلامی قرار دارد. ‎مسئله این تحقیق این است که لایه‎ها، ابعاد، مؤلفه‎ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و ‎مردم‎سالاری دینی چیست. الگوی به‎دست‎آمده می‎تواند پایه‎ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم کند. در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به‎ویژه در اندیشه اسلامی، و نظریه پایه و مدون ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیلی و درنهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است. در الگوی حکمروایی سرآمد، ولیّ فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را ‎برعهده دارد. لایه‎های حکمروایی سرآمد عبارت‎اند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت)، و مؤلفه‎های هر لایه به دو بخش مؤلفه‎های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است.در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مؤلفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (پانزده مؤلفه) و لایه نظام اجتماعی (هجده مؤلفه) و 22 مؤلفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است.اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (شش اصل)، اجزا (پنج اصل)، روابط (هفت اصل)، منابع (شش اصل)، حالت (پنج اصل)، محیط (چهار اصل) و ‎سلسله‎مراتب و پیچیدگی (چهار اصل) مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Exemplar of Prime Sovereignty (Monotheistic System and Religious Democracy)

نویسندگان [English]

  • Alireza Tavakkoli 1
  • Gholamreza Godarzi 2
1 Ph.D. student of Future Studies, Higher National Defense University, Tehran, Iran
2 Professor of Management, Imam Sadiq University, Tehran, Iran
چکیده [English]

With codification of the constitution, the Islamic Republic has passed the stage of making system and is in the stage of the Islamic State. This research attempts to clarify the layers, dimensions, components, and principles of supreme ruling (prime sovereignty) based on monotheistic system and religious democracy. The resulting exemplar could provide a basis for redesigning the Islamic State. This research, first, presents a basic and codified theory based on documentary studies in the field of ruling and sovereignty, especially in Islamic thought, which then has been reviewed, criticized, revised and finalized through additional interviews and at the end in the meeting of experts. In the exemplar of prime sovereignty, the Vali e Faqih (supreme leader who is a Jurist) is the ruler and has three responsibilities: leading the Islamic nation, leading Islamic Republic and demanding the discourse of the Islamic Revolution. The exemplar prime sovereignty has two layers, the leadership (Imam) and the social system (Islamic nation/ Ummah), and the components of each layer are divided into two parts: The components of Islamic Republic and the components of Islamic Revolution (monitoring and evaluation). In the exemplar prime sovereignty there are 33 components for the Islamic Republic, divided into the leadership layer (fifteen components) and the social system layer (eighteen components) and 22 components for the Islamic Revolution, focusing on right, justice and people's satisfaction. Principles of the prime sovereignty are specified into 37 principles: Objective (six principles), Units (five principles), Relationships (seven principles), Resources (six principles), Mode (five principles), Environment (four principles) and Hierarchy and Complexity (four principles).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ruling
  • Sovereignty
  • Islamic Republic
  • Islamic Revolution
  • Imam and Nation of Islam
اوانز، پیتر (1382). دولت توسعه یا چپاول: نقش دولت در توسعه صنعتی، ترجمه عباس مخبر و عباس زندباف، تهران، نشر نو‎.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1394). دلالت دولت: آیین‎نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر، تهران، دریا.
شیراوند، هدیه (1388). بررسی تطبیقی نظریه فطرت از دیدگاه ملاصدرا، استاد مطهری و دکتر شریعتی، پایان‎نامه مقطع کارشناسی ارشد، اصفهان، دانشگاه اصفهان.
لک‎زایی، شریف (1392). بررسی تطبیقی نظریه‎های ولایت فقیه، تهران، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
مرعشی، سیدجعفر (1391). تفکر سیستمى و ارزیابى کارآمدى آن در مدیریت جامعه و سازمان، تهران، سازمان مدیریت صنعتی.
موسوی خمینی، سیدروح‎الله (1390). صحیفه امام خمینیŠ، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینیŠ.
مونبی، لیونل (1387). دایرة‎المعارف مختصر تاریخ مختصر مصور جهان، ترجمه عبدالحسین سعیدیان، ایرج وفایی و فریدون کمالی‎نیا‎، تهران، آرام.