بررسی کیفیت انس با قرآن در تحقق جامعه قرآنی تمدن‌ ساز از نگاه مقام معظم رهبری

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 استادیار گروه تاریخ و معارف انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دانشگاه جامع امام حسین (ع)، تهران، ایران

2 پژوهشگر علوم قران و حدیث دانشگاه جامع امام حسین، تهران، ایران

چکیده

قرآن کریم حاوی رهنمودها و فرمان‎هایی است که پیاده‎سازی آنها در جامعه نیازمند طی مراحلی است تا درنهایت بتوان با طی مراحل، از عینیت جامعه قرآنی سخن به میان آورد. باتوجه‎به دیدگاه مقام معظم رهبری، با شکل‎گیری جامعه قرآنی، علاوه بر اینکه بسیاری از مسائل و گرفتاری‎های موجود در جامعه به‎راحتی حل می‎شود، یکی از حلقه‎های تمدن اسلامی نیز شکل می‎گیرد. همچنین برای تحقق چنین جامعه‎ای، باید نهضت انس دائمی با قرآن صورت گیرد. از همین رو در بیانات خود همواره از لزوم حاکمیت قرآن در جامعه سخن به میان آورده‎اند و به فراخور همین امر مراحلی را برای انس با قرآن در راستای به وجود آمدن جامعه قرآنی ذکر می‎کنند. این تحقیق با روش گردآوری کتابخانه‎ای و اسنادی، ضمن استخراج بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از روش ‎داده‎بنیاد و تحلیل محتوا، به تبیین مراحل انس با قرآن در نظر ایشان پرداخته است. نتیجه آن شد که از دیدگاه ‎معظم‎له برای حاکمیت مطلق قرآن بر جامعه، طی چهار مرحله ضروری است: آشنایی با قرآن کریم؛ خواندن قرآن؛ تأمل و تدبر در قرآن؛ و درنهایت عملی‎سازی مراحل قبل که منجر به تحقق جامعه قرآنی ‎تمدن‎ساز می‎شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Analyzing the Quality of Intimacy with the Qur'an in the Realization of the Civilization-Creator Quranic Society from the Perspective of the Supreme

نویسندگان [English]

  • Sayyed Mahdi Mousavinia 1
  • Saeed Jalilian 2
1 Assistant Professor of the Department of History and Education of the Islamic Revolution and Sacred Defense, Imam Hossein University, Tehran, Iran
2 Researcher of Qur'an and Hadith Sciences, Imam Hossein University, Tehran, Iran
چکیده [English]

The Holy Quran contains guidelines and commands that needs to be implemented in the society in some stages so that in the end, after passing the steps, the objectivity of the Quranic society can be discussed. According to the Supreme Leader, with the formation of the Qur'anic society, in addition to the fact that many of the problems and difficulties in the society are easily solved, one of the circles of Islamic civilization is also formed. Also, for the realization of such a society, there must be a movement of permanent intimacy with the Qur'an. Therefore, in his speeches, the Supreme Leader has always spoken about the necessity for Qur'anic sovereignty in society, and accordingly, he mentions the steps to become intimate with the Qur'an in order to create a Qur'anic society. Through library and documentary research this study has explained the steps of intimacy with the Qur'an in his opinion after extracting the statements of the Supreme Leader through grounded theory and content analysis method. It was concluded that from his point of view, it is necessary for the absolute Qur'anic sovereignty over society to pass four stages: Familiarity with the Holy Qur'an:Reciting the Qur'an; Reflection and Contemplation on the Qur'an; And finally, the implementation of the previous steps that lead to the realization of the civilizationcreator Qur'anic society.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Supreme Leader
  • Quranic Society
  • Quranic Sovereignty
  • Intimacy with the Quran
  • Contemplation on the Quran
قرآن کریم.
ابن‎سیده، على بن اسماعیل (1421ق). المحکم و المحیط الأعظم، بیروت، دار الکتب العلمیه، ج 8 و 9.
ابن‎فارس، احمد (1404ق). معجم مقاییس اللغه، قم، مکتب الاعلام الاسلامى، ج 1.
بیانات مقام معظم رهبرى.
راغب اصفهانى، حسین بن محمد (1412ق). مفردات ألفاظ القرآن، بیروت، دار القلم.
زمخشرى، محمود بن عمر‎ (1979م). أساس البلاغه، بیروت، دار صادر.
علاءالدین، سیدمحمدرضا (1383). «راهکارهای قرآن‎گرایی و قرآن‎مأنوسی از منظر مقام معظم رهبری»، مجله کوثر، ش 11 و 12، ص 11-17.
شاکر، محمدکاظم ‎(1382). مبانى و روشهای تفسیرى، ‏قم، مرکز جهانى علوم اسلامى‏.
شفیعی، احمد (1387). «مهجوریت قرآن در نظام آموزشی و راه‎های برون‎رفت از آن از دیدگاه مقام معظم رهبری»، مجله پیام، ش 91، ص 32-50.
قرشى، على‎اکبر (1371). قاموس قرآن، تهران، دار الکتب الاسلامیه‏، ج 1.
طباطبایی، سیدمحمدحسین (1417ق). المیزان فی تفسیر القرآن، قم، دفتر انتشارات اسلامی، ج 13.
طریحى، فخرالدین بن محمد ‎(1375). مجمع البحرین، تهران، مرتضوى، ج 3.
عباس‏نژاد، محسن (1384). قرآن، روانشناسى و علوم تربیتى، مشهد، بنیاد پژوهش‎هاى قرآنى حوزه و دانشگاه.
عبدالفتاح الخالدى، ‏صلاح (1424ق). مفاتیح للتعامل مع القرآن،‏ دمشق، دار القلم‏.
محمدعلی‎نژاد عمران، روح‎الله (1394). «تدبر در فهم قرآن»، سراج منیر، س 6، ش 20.
مدنى، علی‎خان بن احمد ‎(1384). الطراز الأول و الکناز لما علیه من لغة العرب المعول، مشهد، مؤسسة آل البیت‰ لاحیاء التراث، ج 7.
مصباح یزدى محمدتقی (1380). ‏قرآن‏شناسى، قم، مؤسسه آموزشى و پژوهشی امام خمینىŠ، ج 2‏.
نوربخش، وحیدرضا (آذر و دی 1386). «آرمان‎شهر قرآنی (بحثی درباره ویژگی‎های جامعه قرآنی)»، مجله حدیث زندگی، ش 38.