کلیدواژه‌ها = مصلحت
تعداد مقالات: 2
1. واکاوی حکم تسلیحات کشتار جمعی از منظر آیات و روایات

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 45-68

مرتضی حاجی زاده


2. مبانی روایی نرمش قهرمانانه با دشمن در سیاست خارجی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 35-62

نعمت ا... یوسفیان