کلیدواژه‌ها = مشروعیت
تعداد مقالات: 1
1. مشروعیت داعش از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام (شیعه و اهل سنت)

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 63-87

عباس علی عظیمی شوشتری؛ زهرا حاجی پور