دوره و شماره: دوره 5، شماره 5، پژوهش های تمدن نوین اسلامی، بهار و تابستان 1400 
4. تحلیل لایه‌‎ای مسائل فراروی تحقق تمدن نوین اسلامی

صفحه 83-110

حسین ابراهیمی کوشالی؛ غلامرضا گودرزی؛ علیرضا توکلی؛ مهدی ناظمی اردکانی


5. کارکردهای دانشگاه‏ها در مراحل تمدن‌سازی نوین اسلامی

صفحه 111-147

عبدالکریم اسمعیلی؛ رضا مقیسه؛ حسین نادری منش


10. جایگاه فقه در تمدن‎سازی اسلامی از دیدگاه امام خمینی (ره)

صفحه 249-269

حسین آشوری؛ ابوالفضل تاجیک؛ مهدی محمدی