الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی و مردم سالاری دینی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آینده پژوهی دانشگاه عالی دفاع ملی، عضو اندیشکده سیاست الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

2 دانشیار دانشکده معارف و مدیریت دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

جمهوری اسلامی با تدوین قانون اساسی، مرحلة نظام‌سازی را پشت ‌سر گذاشته و در مرحلة دولت اسلامی قرار دارد. مساله این تحقیق این است که لایه ها، ابعاد، مولفه ها و اصول حکمروایی سرآمد مبتنی بر نظام توحیدی و مردم سالاری دینی چیست؟ الگوی بدست آمده می تواند پایه‌ای برای بازطراحی دولت اسلامی فراهم نماید.
روش: در این پژوهش، با مطالعات اسنادی حوزه حکمرانی و حکمروایی به ویژه در اندیشه اسلامی، نظریه پایه، مدون و ارائه شده و سپس با مصاحبه تکمیل و در نهایت در نشست خبرگان، بررسی، نقد، اصلاح و نهایی شده است.
در الگوی حکمروایی سرآمد، ولی فقیه حکمرواست و سه نقش هدایت امت اسلامی، رهبری جمهوری اسلامی و مطالبه گفتمان انقلاب اسلامی را بر عهده دارد. لایه های حکمروایی سرآمد عبارتند از رهبری (امام) و نظام اجتماعی (امت) و مولفه های هر لایه به دو بخش مولفه های جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی (نظارت و ارزیابی) تقسیم شده است. 
در الگوی حکمروایی سرآمد، 33 مولفه برای جمهوری اسلامی به تفکیک لایه رهبری (15 مولفه) و لایه نظام اجتماعی (18 مولفه) و 22 مولفه برای انقلاب اسلامی با محوریت حق، عدل و رضایت مردم مشخص شده است.
اصول حکمروایی سرآمد 37 اصل به تفکیک هدف (6 اصل)، اجزاء (5 اصل)، روابط (7 اصل)، منابع (6 اصل)، حالت (5 اصل)، محیط (4 اصل) و سلسله مراتب و پیچیدگی (4 اصل) مشخص شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Exemplar of Prime Sovereignty (Monotheistic System and Religious Democracy)

نویسندگان [English]

  • alireza tavakoli 1
  • Gholamreza Godarzi 2
1 PhD candidate in Future Research Management, National Defense University, Member of the Islamic - Iranian Model of Progress Policy Thinking Center
2 Assistant Professor, Department of Islamic Education and Management, Imam Sadiq
چکیده [English]

With codification of the constitution, the Islamic Republic has passed the stage of making system and is in the stage of the Islamic State. This research attempts to clarify the layers, dimensions, components, and principles of supreme ruling (prime sovereignty) based on monotheistic system and religious democracy. The resulting exemplar could provide a basis for redesigning the Islamic State. This research, first, presents a basic and codified theory based on documentary studies in the field of ruling and sovereignty, especially in Islamic thought, which then has been reviewed, criticized, revised and finalized through additional interviews and at the end in the meeting of experts. In the exemplar of prime sovereignty, the Vali e Faqih (supreme leader who is a Jurist) is the ruler and has three responsibilities: leading the Islamic nation, leading Islamic Republic and demanding the discourse of the Islamic Revolution. The exemplar prime sovereignty has two layers, the leadership (Imam) and the social system (Islamic nation/ Ummah), and the components of each layer are divided into two parts: The components of Islamic Republic and the components of Islamic Revolution (monitoring and evaluation). In the exemplar prime sovereignty there are 33 components for the Islamic Republic, divided into the leadership layer (fifteen components) and the social system layer (eighteen components) and 22 components for the Islamic Revolution, focusing on right, justice and people's satisfaction. Principles of the prime sovereignty are specified into 37 principles: Objective (six principles), Units (five principles), Relationships (seven principles), Resources (six principles), Mode (five principles), Environment (four principles) and Hierarchy and Complexity (four principles).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ruling
  • Sovereignty
  • Islamic Republic
  • Islamic Revolution
  • Imam and Nation of Islam
مونبی لیونل، (1387). دایره‌المعارف مختصر تاریخ مختصر مصور جهان، ترجمه سعیدیان،وفایی و کمالی نیا ، تهران: آرام.
لک زایی، شریف، (1392). بررسی تطبیقی نظریه های ولایت فقیه، تهران: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی.
 خمینی، سید روح الله، (1390). صحیفه امام خمینی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
دلشاد تهرانی، مصطفی، (1394). دلالت دولت: آیین نامه حکومت و مدیریت در عهدنامه مالک اشتر، تهران: دریا.
شیراوند، هدیه(1388). بررسی تطبیقی نظریه‌ی فطرت از دیدگاه ملاصدرا، استاد مطهری و دکتر شریعتی، پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد در دانشگاه اصفهان.
اوانز، پیتر(1382). دولت توسعه یا چپاول: نقش دولت در توسعه صنعتی، ترجمه عباس مخبر و عباس زندباف. تهران: نشر نو .
مرعشی، سیدجعفر(1391). تفکر سیستمی و ارزیابی کارآمدی آن در مدیریت جامعه و سازمان، تهران: سازمان مدیریت صنعتی.