دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

مقاله پژوهشی

واکاوی و تحلیل نقش جهاد کبیر در تحقق تمدن نوین اسلامی با تأکید بر اندیشه امام‌خامنه‌ای(مدظله)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

اسدالله کردفیروزجائی


مشروعیت بخشی تبعی مردم در حکومت اسلامی و پیامدهای تمدنی آن از منظر مقام معظم رهبری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 فروردین 1402

مهدی امیدی؛ حمید محسنی


تبیین مبانی فکری استکبار ستیزی در اندیشه تمدن ساز حضرت آیت الله خامنه ای (مدظله العالی)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1402

علی محمدی ضیاء


روند گذار به آینده مطلوب انقلاب اسلامی با ابتنای بر اندیشه رهبر معظم انقلاب

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 خرداد 1402

عیسی مولوی وردنجانی؛ داوود فیض افرا