کلیدواژه‌ها = تمدن نوین اسلامی
مفهوم و نقش عقلانیت در انقلاب و تمدن نوین اسلامی از منظر آیت الله خامنه‌ ای

دوره 2، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 1-20

زهرا فروتنی؛ عطیه بحرانی


نقش ماهیتی و فناورانه‌‏ی بسیج در تمدن سازی نوین اسلامی در اندیشه‏ ی امام خامنه‌‏ای مدظله العالی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 80-100

رضا مقیسه؛ محمد تولایی؛ علیرضا کیقبادی


مؤلفه ها و شاخص های تمدن نوین اسلامی از دیدگاه آیت الله خامنه ای

دوره 2، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 121-140

حبیب زمانی محجوب


مبانی ارزش شناختی تمدن نوین اسلامی از دیدگاه امام خمینی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 181-200

رضا لک‌زایی


نقش نرم‌افزاری ولایت فقیه و فقه حکومتی در ایجاد تمدن نوین اسلامی

دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 52-73

سید احمد خاتمی؛ محمدحسن دهقان؛ رضا مقیسه


تمدن نوین اسلامی؛ تفکرفازیِ A و غیر A

دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 111-132

طوبی کرمانی


تمدن نوین اسلامی؛ از آرمان تا واقعیت

دوره 2، شماره 3، شهریور 1401، صفحه 162-176

سیدفرید موالی زاده


کارآمدی سیره معصومان در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 31-52

روح الله توحیدی نیا


کارکردهای دانشگاه‏ها در مراحل تمدن‌سازی نوین اسلامی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 53-90

عبدالکریم اسمعیلی؛ رضا مقیسه؛ حسین نادری منش


واکاوی مفهوم «تمدن نوین اسلامی» با رویکرد معناشناختی

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 11-33

محمدرضا ابراهیم نژاد؛ محمد پور عباس


تبیین عناصر وجودی سازنده تمدن نوین اسلامی «با الگوگیری از دوسویه تمدن نبوی و مهدوی»

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 81-105

حسام الدین خلعتبری لیماکی؛ محمد پورعباس