کلیدواژه‌ها = اتاق فکر
چگونگی عمق‌بخشی تفکر علمی در سازمان‌ها

دوره 1، شماره 1، شهریور 1400، صفحه 269-293

سیامک باقری چوکامی