کلیدواژه‌ها = جهاد کبیر
بررسی چیستی جهاد کبیر و نقش آن در تمدن‎سازی اسلامی

دوره 2، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 161-180

محمدعلی مشایخی پور