کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 2
1. مطالعات تمدنی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1400، صفحه 561-580

حبیب ا... بابایی


2. ایران اسلامی و مسئله پیشرفت

دوره 1، شماره 1، پاییز و زمستان 1399، صفحه 181-200

آیت مظفری