نویسنده = �������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. الگوی حکمروایی سرآمد (نظام توحیدی و مردم سالاری دینی)

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 21-40

علیرضا توکلی؛ غلامرضا گودرزی