نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. مدل توانمندسازى جوانان براى تحقق تمدن نوین اسلامى مبتنى بر بیانیه گام دوم انقلاب

دوره 2، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 231-250

امیر حمزه مهرابی؛ مهدی مهرابی