نویسنده = ������������ ����������
تعداد مقالات: 2
1. مبانی، مؤلفه‎ها و شاخص‎های مدرسه تمدن‎ساز اسلامی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 881-900

طاهره محمدی؛ غلامرضا ویسی


2. الگوی تحقق فرهنگ تمدن‎سازاسلامی در نظام تربیتی

دوره 1، شماره 1، اسفند 1399، صفحه 221-240

غلامرضا ویسی؛ طاهره محمدی