نویسنده = ������������ ������
نقش ماهیتی و فناورانه بسیج در تمدن‌سازی نوین اسلامی در اندیشه امام خامنه ای

دوره 2، شماره 4، بهمن 1401، صفحه 81-100

رضا مقیسه؛ محمد تولایی؛ علیرضا کیقبادی


کارکردهای دانشگاه‏ها در مراحل تمدن‌سازی نوین اسلامی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1400، صفحه 53-90

عبدالکریم اسمعیلی؛ رضا مقیسه؛ حسین نادری منش