نویسنده = ���������������� ������������������
تعداد مقالات: 1
1. کارکردهای دانشگاه‏ها در مراحل تمدن‌سازی نوین اسلامی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 541-560

عبدالکریم اسمعیلی؛ رضا مقیسه؛ حسین نادری منش