نویسنده = �������������� �������� ��...
تعداد مقالات: 2
1. شاخصهای تمدن (در دو رویکرد عرفی و قدسی)

دوره 2، شماره 3، اسفند 1400، صفحه 31-50

حبیب ا... بابایی


2. مطالعات تمدنی در ایرانِ پس از انقلاب اسلامی

دوره 2، شماره 2، شهریور 1400، صفحه 561-580

حبیب ا... بابایی