نویسنده = ���������� �������������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. چگونگی عمق‌بخشی تفکر علمی در سازمان‌ها

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 105-130

سیامک باقری چوکامی