مشروعیت داعش از منظر حقوق بین‌الملل و حقوق اسلام (شیعه و اهل سنت)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یار پژوهشگاه امام صادق

2 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ظهورگروه‌های تروریستی، نظیر داعش یا دولت اسلامی عراق و شام، متعاقب انفجارهای 11 سپتامبر 2001 فصلی نوین در تروریسم بین المللی گشود. داعش ـ یکی ازخطرناک‌ترین گروه‌های تروریستی ـ با ابتنا بر خلافت اسلامی، موجی از نگرانی‌ها و سوء برداشت‌ها را علیه دین اسلام و پیروان آن دامن زد. از سال 1999 که جرقه‌های اولیۀ شکل‌گیری داعش زده شد تا سال 2014 که داعش رسماً خلافت خود را اعلام کرد، طیف وسیعی از موارد نقض آشکار قواعد حقوق بین‌الملل از جمله قواعد حقوق بین‌الملل بشر و حقوق بشردوستانه را صورت داد. تمامی این جرایم و اقدامات خشونت‌بار تحت لوای اسلام و با تکیه بر شریعت اسلامی سازمان یافتند. همین امر سبب شد که دیگر بار انگشت اتهام جامعۀ بین ‌المللی، جدی‌تر از قبل، به سمت اسلام و پیروان آن نشانه رود. نوشتار حاضر با مداقه در قرآن، به‌عنوان قانون اساسی مسلمانان و رویۀ پیامبر…، به این نتیجه دست یافته است که تشکیل خلافت اسلامی داعش و جنایات ارتکاب‌یافته به دست آنها نه تنها هیچ مبنای مشروعی در قاموس حقوق بین‌الملل اسلام ندارد بلکه از جانب جامع علمای اسلام به‌عنوان یک گروه تروریستی قلمداد می‌شود که مبارزه علیه آن ضروری می‌نماید.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Legitimacy of Daesh from the Viewpoints of International Law and Islamic Law (Shiites and Sunnis)

نویسندگان [English]

  • Abbas Ali Azimi Shoushtari 1
  • Zahra Hajipour 2
1 Assistant Professor of Imam Sadiq Research Institute for Islamic Sciences
2 MA Student in International Law, Allamah Tabataba’ii University
چکیده [English]

The emergence of terrorist groups, such as Daesh or the Islamic State of Iraq and Sham (ISIS), after September 11, 2001, opened a new era in international terrorism. Daesh, one of the most dangerous terrorist groups, by relying on Islamic caliphate, created diverse concerns and misunderstandings against Islam and its followers. Since 1999 when the initial sparks of the formation of Daesh started, until 2014 when Daesh officially announced its caliphate, it committed a vast number of grave breaches of the rules of international law including international human rights and humanitarian law. All these violent crimes and operations were organized under the flag of Islam and by relying on Islamic law (Shariah). This once again caused the international community accuse Islam and its followers more than before. The present article, by analyzing the Quran as the Constitution of Muslims and the conduct of the Prophet (PBUH), came to the conclusion that the formation of the Islamic caliphate of Daesh and crimes committed by them not only have no legitimate basis in the international law of Islam, but also Daesh is regarded by the community of Islamic scholars as a terrorist group which must be fought against.
.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Daesh
  • Islamic Caliphate
  • Jihad
  • Dar al-Islam (The Land of Islam)
  • legitimacy

ابراهیمی، محمد (1391). اسلام و حقوق بین‌الملل عمومی، تهران، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها، مرکز تحقیق و توسعۀ علوم انسانی.

ابن‌هشام، عبدالملک (بی‌تا)، زندگی پیامبر اسلام (ترجمۀ سیرۀ النبویۀ)، ترجمۀ سیدهاشم رسولی محلاتی، تهران کتابفروشی اسلامی

ابی‌داوود، سلیمان ابن الاشعث السجستانی الازدی (2001م). سنن ابی‌داود [ج3]، بیروت، مکتبۀ دارالمعرفۀ.

ایزدهی، سجاد و دیگران (زمستان 1391). «ممنوعیت استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی (نقد و بررسی ادله)، مجلۀ علوم سیاسی، ش6، ص7-27.

باپیر، علی (1394). داعش و اسلام، اردبیل، شبکۀ پیام.

بخاری، ابوعبدالله محمدبن‌اسماعیل. (2001م). جامع الصحیح، دمشق، مکتبۀ دار طوق النجاۀ.

برزنونی، محمدعلی (1384). «اسلام؛ اصالت جنگ یا اصالت صلح؟»، مجلۀ مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی و امور ریاست جمهوری، ش33، ص 73-157.

بیهقی، احمدبن الحسین (1994م). سنن البیهقی الکبری، مکه، مکتبۀ دارالباز.

تقی‌زاده اکبری، علی و سیدمرتضی حسینی فاضل (بهار 1392). «اصالت جنگ با سلاح از منظر دین با تاکید بر آیات قرآن کریم»، مجلۀ پژوهش‌های اسلامی سیاسی، ج1، ص1-27.

حکمت‌نیا، محمود (پاییز 1392). «سلاح‌های کشتارجمعی و مبانی فقهی و حقوقی ممنوعیت استفاده از آنها»، مجلۀ حقوق اسلامی، ج28، ص53-88.

خبرگزاری حوزه (1394). «نقد استدلال تکفیری‌ها و داعشی‌ها بر اولویت کشتن مسلمانان»، دسترسی در: http://hawzahnews.com/TextVersionDetail/354635.

زحیلی، وهبه (1422 ق). التفسیر الوسیط. دمشق، مکتبۀ دارالفکر.

زمانی، سیدقاسم (بهار 1394). «ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین‌الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟»، مجلۀ دولت‌پژوهی، ج1، ص113-122.

الشامی الطبرانی، ابوالقاسم‌بن‌احمد (1985م). المعجم الصغیر، بیروت، المکتب الاسلامی.

صادقی، مصطفی (پاییز 1388). «اصول حقوق جنگ در سیرۀ نبوی»، مجلۀ حصون، ش21، ص114-116.

ضیائی بیگدلی، محمدرضا (1385). اسلام و حقوق بین‌الملل، تهران، کتابخانۀ گنج دانش.

ـــــــــــــــــــــــ (1392). حقوق بشردوستانه بین‌المللی، چ2، تهران، کتابخانۀ گنج دانش.

طبرانى، سلیمان‌بن‌احمد (2008م). التفسیر الکبیر: تفسیر القرآن العظیم، اربد ـ اردن، دار الکتاب الثقافی. 

عظیمی شوشتری، عباسعلی (1392). حقوق بین الملل اسلام، قم، دادگستر.

ـــــــــــــــــــــــ (تابستان 1388). «قوانین و مقررات بشردوستانه در سیرۀ پیامبر»، مجلۀ حکومت اسلامی، ش52، ص 111-138.

غضنفری، علی (بهار 1384). «اسباب النزول، اهمیت و فواید»، مجلۀ پیام جاویدان، ش6 ، ص143-170.

فاضل لنکرانی، محمدجواد (تابستان 1392). «تولید و استفاده از سلاح‌های کشتار جمعی»، مجلۀ فقه و اجتهاد، ش1، ص13-29.

فخرالدین رازى، محمدبن‌عمر (1420ق). التفسیر الکبیر (مفاتیح الغیب)، بیروت ، دار إحیاء التراث العربی.

قائدان، اصغر و دیگران (پاییز و زمستان 1393). «قواعد حقوق جنگ در اندیشۀ فقهای شیعه و مقایسۀ آن با قوانین حقوق بشردوستانه در عصر حاضر»، مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، ش2، ص277-302.

قرضاوی، یوسف (1390). گفتمان دینی در عصر ارتباطات، ترجمۀ عبدالصمد مرتضوی. تهران، احسان.

القشیری النیشابوری، مسلم (2008م). صحیح مسلم المسمی الجامع الصحیح، بیروت، مکتبۀ العصریۀ.

کربلایی پازوکی، علی (بهار 1380). «نسخ از نگاه تصدیق»، مجلۀ بینات، ش29، ص66-83.

گنجی، منوچهر (1348). حقوق بینالملل عمومی، تهران، دانشگاه تهران.

میرعباسی، سیدباقر و سیدحسین سادات میدانی (1392). دادرسی‌های بین‌المللی دیوان بین‌المللی دادگستری در تئوری و عمل [ج2]، تهران، جنگل.

والاس، ربکا و الگا مارتین ارتگا (1392). حقوق بین‌الملل، ترجمۀ سیدقاسم زمانی، چ5، تهران: شهر دانش.

هاشمی، سیدحسین (بهار 1381). بررسی نظام برده‌داری از دیدگاه اسلام، مجلۀ رواق اندیشه، ش7، ص95-113.

UN General Assembly, (2015, March13), Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights on the human rights situation in Iraq in the light of abuses committed by the so-called Islamic State in Iraq and the Levant and associated groups, A/HRC/28/18, www.securitycouncilreport.org.

UN General Assembly, (2015, February 5), Report of the Independent International Commission of Inquiry on the Syrian Arab Republic, A/HRC/28/69, www.securitycouncilreport.org.

Amnesty International, ( 2013, December), Rule Of  Fear: ISIS Abuses In Detention In Northern Syria, AI INDEX: MDE 24/063/2013.

Amnesty International, (2014, August), Ethnic cleansing on a historic scale
The Islamic State’s systematic targeting of minorities in northern Iraq
, Index: MDE 14/011/2014.

Barrett, Ricard. (2014), The Islamic State, New York, The Soufan Group.

C. Caris, Charles, Reynolds Samuel, (2014, July), Middle  East Security Report 22,  ISIS Governance In Syria. United States of America by the Institute for the
Study of War.

Hillier Tim. (1998), Sourcebook on public international law, London: Cavendish Publishing Limited.

HRC, (2014, NOVEMBER 14), Report of the independent international commission of inquiry on the Syrian Arab Republic, Rule of Terror: Living under ISIS in Syria.

ISIS-ISIL, (2014), Islamic state magazine (Dabiq) Issue 1, the return of khilafah.

ISIS-ISIL, (2014), Islamic state magazine (Dabiq) Issue 2, the Flood.

ISIS-ISIL, (1436, Jumada al-akhirah), Islamic state magazine (Dabiq) Issue 8, Shariah alone will rule Africa.

The Clarion Project Research, Friedland, Elliot, The Islamic State (ISIS) Fact Sheet, www.media. Clarionproject.org.