کلیدواژه‌ها = قرآن
تعداد مقالات: 2
1. چالش‌ها و راهکارهای ایجاد امنیت اقتصادی در چهارچوب قرآن و اقتصاد متعارف

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 123-155

عزت الله معتمد؛ مصطفی شهیدی نسب؛ محمد رضا اصغری


2. بررسی و تحلیل سنت امداد در جهاد از دیدگاه قرآن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-86

مرتضی حبیبی سی سرا