کلیدواژه‌ها = ارتش
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی اصول جنگ در سیرۀ نظامی پیامبر و جنگ‌های متداول بشری

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-141

نعمت ا.. یوسفیان؛ ابراهیم نصرالله پور علمداری