کلیدواژه‌ها = حقوق بشردوستانه
تعداد مقالات: 3
2. مقایسۀ قواعد حاکم بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بشردوستانه و اسلام

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-61

سید اصغر جعفری


3. مبانی منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای و حقوق بشردوستانۀ محیط زیست

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-110

محمود یوسف وند؛ حامد کهوند