کلیدواژه‌ها = سلاح‌های کشتار جمعی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ قواعد حاکم بر ممنوعیت سلاح‌های کشتار جمعی در حقوق بشردوستانه و اسلام

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 35-61

سید اصغر جعفری