کلیدواژه‌ها = سنت
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل سنت امداد در جهاد از دیدگاه قرآن

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 63-86

مرتضی حبیبی سی سرا