کلیدواژه‌ها = دفاع نظامی
تعداد مقالات: 1
1. دفاع هوشمند ایرانی مبتنی بر معنویت

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 113-142

محسن مرادیان؛ علیرضا شعبانی فرد