کلیدواژه‌ها = جهاد ابتدایی
تعداد مقالات: 1
1. فرایند شکل‌گیری فرهنگ «جهاد» در نظام جامع آموزه‌های قرآن کریم

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 87-112

حسن خرقانی؛ حسین شاهبازپور