کلیدواژه‌ها = الگوی نرم
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی الگوهای مدیریت تهدید با تأکید بر منابع دینی

دوره 4، شماره 4، پاییز و زمستان 1397، صفحه 99-121

سیامک باقری چوکامی