کلیدواژه‌ها = جنگ
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی اصول جنگ در سیرۀ نظامی پیامبر و جنگ‌های متداول بشری

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 111-141

نعمت ا.. یوسفیان؛ ابراهیم نصرالله پور علمداری


2. جنگ و صلح در اندیشه سیاسی فارابی

دوره 2، شماره 2، بهار و تابستان 1395، صفحه 143-164

حمید نساج؛ مرتضی بحرانی


3. اصول حاکم بر دفاع در روابط بین‌الملل از منظر لیبرالیسم و اسلام

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 53-78

محمد علی شیرخانی؛ ایوب منتی؛ رحیم بایزیدی