نویسنده = حامد کهوند
تعداد مقالات: 1
1. مبانی منع به‌کارگیری سلاح‌های هسته‌ای و حقوق بشردوستانۀ محیط زیست

دوره 3، شماره 3، بهار و تابستان 1396، صفحه 89-110

محمود یوسف وند؛ حامد کهوند