نویسنده = علی کارشناس
تعداد مقالات: 1
1. روش‌ها و شیوه‌های طبقه‌بندی (افراد، اخبار و مکاتبات) در سیرة معصومان

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 127-145

محمد شبدینی؛ علی کارشناس